• In het kort

  Professionalisering in cultuureducatie

  Artisjok & Olijfje vindt kunst en cultuur(educatie) het middel in het onderwijs om uitdrukking te geven aan datgene wat jij als leerkracht teweeg wilt brengen bij de kinderen. Kunst en cultuur(educatie) integreert de grote wereld en jezelf. Het nodigt uit tot (re)actie en maakt jouw identiteit en die van de kinderen zichtbaar; Wie ben jij? en Wat wil je 'vertellen'?

  Artisjok & Olijfje biedt voor leerkrachten en teams in het primair onderwijs verschillende trainingen, workshops en een aparte opleiding aan, om hier zowel persoonlijk als praktijkgericht aan te werken. 

 • Overzicht aanbod

  Wat hebben we allemaal voor jou en je collega's in de aanbieding? 

  Cultuureducatie met Kwaliteit

  i.s.m. De Cultuur Loper

  • Wat is jouw id?

  Teambijeenkomsten

  ISM De Cultuur Loper

  • Welke draai geef jij eraan?
  • 'Tussen haakjes'

  Workshops

  • Pret met prentenboeken
  • KanariePiet-atelier
 • Wat is jouw id? 

   

  Een Cultuureducatie met Kwaliteit-traject

  In dit traject sta jij, de leerkracht, centraal in jouw creatievermogen. Je weet deze te benutten in het ontwerpen en faciliteren van een creatieve omgeving waarin leerlingen de ruimte hebben in hun eigen vrije expressie en onderzoekend vermogen. 

   

  Het gaat om: het eigen creatief proces, het reflecterend vermogen, het verwonderen en activeren. Naast het ontwerpen en faciliteren wordt je ook uitgedaagd in het levendig onderhouden van ateliervormen en cultuureducatie.

  Eigen creatief proces

  Artisjok & Olijfje stimuleert tijdens het traject de leerkracht om te werken vanuit verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en plezier. Het creatief proces van de leerkracht maken we bewust aan de hand van creatieve denktechnieken en zichtbaar met behulp van beeld, zintuiglijk materiaal en taal. Dit genereert ideeën voor de onderwijspraktijk. Door gebruik te maken van een ontwerpmodel, krijgen deze ideeën vorm naar een werkbare activiteit of reeks van activiteiten. Inzetbaar voor bijvoorbeeld een project, crea-dag of in de reguliere lessen.

  Zelfreflectie

  Identiteitsontwikkeling gaat samen met zelfreflectie en onderzoek naar jezelf en je omgeving. Het reflecterend vermogen van leerkrachten wordt doorlopend aangesproken naar aanleiding van gekaderde ervaringen en situaties gedurende het traject. Om het proces gevarieerd te houden beschikken we ook over voorbeelden, denkmodellen, technieken, concrete ideeën en inspiratie. Zo worden de lessen ontworpen in co-creatie met Artisjok & Olijfje, samen dus.

  Verwonderen en activeren

  De wereld van de grote ideeën en grote kunstenaars is een bron van inspiratie. Artisjok & Olijfje brengt de leerkrachten tijdens dit traject hiermee in verbinding. Deze verbinding werkt voedend, verwonderend en activerend. Voor de leerlingen is het de verbinding met de Grote Wereld, de leerkracht is daarin een essentiële schakel. Het geeft een doorkijkje naar wat allemaal kan, wat mensen bezig houdt en wat hun beeld op de wereld is. Door de ander te zien, construeren we onszelf.

  Traject in cocreatie

  Tijdens het traject zet Artisjok & Olijfje de opgedane ervaringen met ontwikkelwerk voor (cultuur)educatieve projecten en kennis over creativiteitsontwikkeling in, om in samenspraak met de leerkracht tot maatwerk in de praktijk te komen. Dit doen wij in co-creatie. Dat betekent: in dialoog, werken naar een duurzaam resultaat en binnen een gestructureerd maar creatief proces. Het gaat hierbij om het bedenken en maken van een ontwerp voor een cultuureducatie activiteit (een atelier).

   

  Opzet van het traject:

  * Inspirerende teambijeenkomst

  * Individuele ontwerpsessie met de leerkracht

  * Co-creatie van een creatieve activiteit aan de hand van het ontwerpmodel

  * Coaching op de werkvloer bij de activiteit en reflectie achteraf

  De Cultuur Loper

  Dit traject is onderdeel van het scholingsaanbod van De Cultuur Loper in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Klik hier voor meer informatie.

   

  Verschillende scholen in Brabant hebben dit traject al doorlopen of zijn daar nog mee bezig. Enkele reacties van leerkrachten:

  * 'Ik ben aan het denken gezet'

  * 'Nu weet ik weer hoe het eigenlijk moet'

  * 'Vakintergrerend'

  * 'Geïnspireerd met ander materiaal dan gewoonlijk'

  * 'Loslaten, observeren en genieten van de ontwikkelingen'

 • Artisjok & Olijfje over organiseren

  Doceren of doseren, waar kies jij voor?

 • Teambijeenkomsten

  Welke draai geef jij eraan?

  i.s.m. De Cultuur Loper

  Onderzoekend en creërend aan de slag met de verfpendule. 

  * Visie van Artisjok & Olijfje op creativiteit, onderzoekend vermogen van kinderen en cultuureducatie
  * Eigen onderzoeksproces: het zelf maken van de verfpendule
  * Eigen creatieproces: het zelf creëren met de verfpendule
  * Eigen reflectieproces en verbinding met de Grote Wereld (kunst/natuur)
  * Toepassingsmogelijkheden: concrete ideeën en verwerkingsactiviteiten voor onder- midden-bovenbouw
  * Iedere leerkracht de eigen verfpendule en creaties mee naar huis

   

  Duur: 3 uur en

  Doelgroep: maximaal 20 leerkrachten/ICC-ers

   

  'Tussen haakjes'

  i.s.m. De Cultuur Loper

  Leerkrachten ervaren het eigen onderzoekende en creërende vermogen aan de hand van hedendaagse kunst en alledaagse, niet voor de hand liggende materialen.


  Al doende aan de slag met de volgende vragen:

  * Proces versus product gericht: Wat betekent dit voor creativiteit en voor jou als leraar?
  * Experimenteren en onderzoeken: Wat is het wel en wat is het niet?
  * Creatief zijn of gebruik maken van je creatief vermogen: Waar gaat het eigenlijk om?
  * Kunst: De verbinding met de grote wereld en de grote ideeën; begin- of eindpunt tijdens je les?
  * Toepassingen voor de eigen onderwijspraktijk worden gemaakt.
   

   

  Duur: 3 uur

  Doelgroep: maximaal 20 leerkrachten/ICC-ers.

  Van Pinterest naar werkvloer

  i.s.m. De Cultuur Loper

  Pinterest is binnen het onderwijs inmiddels dé grote zoekmachine om inspiratie op te doen. Het is aantrekkelijke zoeken vanwege het vele leuke en verfrissende beeldmateriaal, zet leerkrachten aan tot DOEN.

   

  Echter, de activiteiten zijn vaak productgericht en het gevaar is dat activiteiten los worden aangeboden. De vraag en ontstaat: hoe zorg je ervoor dat een creatieve activiteit van Pinterest in een brede context wordt geplaatst? Hoe zorg je ervoor dat het Pinterest-idee een knutselwerkje overstijgt en leerlingen aanzet tot onderzoek en eigen creativiteit?

  • Procesgerichtwerken tijdens cultuureducatieve activiteiten
  • Take it slow: de waarde van vertraging aanbrengen in activiteiten
  • Pinterest en kennisorganisatie op school
  • Een Pinterest-klassieker ontrafeld 
  • Jouw eigen Pin nader bekeken: kansen en mogelijkheden voor een upgrade

  Duur: hele dag

  Doelgroep: maximaal 20 leerkrachten/ICC-ers.

 • Artisjok & Olijfje over creativiteit en kinderen

  'Ieder kind een KAN-goeroe!'

 • Workshops

  Pret met prentenboeken

  Workshop literatuureducatie en beeldende vorming.

  * Leerkrachten leren creatieve en beeldende verwerkingsactiviteiten te        ontwerpen bij een prentenboek.
  * De activiteiten zijn origineel en anders. Ze doen een beroep op de onderzoekende en ondernemende houding die zo kenmerkend is voor jonge kinderen. Een verrijkende vorm van leesbevordering.
  * Concrete inspiratie voor drie prentenboeken. Klaar voor gebruik!
  * Werken vanuit de psychologische behoeften van kinderen
   

   

  Duur: 3 uur

  Doelgroep: leerkrachten groep 1-2-3.

  Ook zeer geschikt voor leescoördinatoren en leesconsulenten van de Bibliotheek op School.

  Sinterklaas en KanariePiet-atelier

  Sinterklaasactiviteiten anders dan anders....

  ... voorbij de inpaktafel, zwarte pietjes vouwen en stoomboten plakken. Niets mis hoor, met deze klassieke activiteiten. Maar als je als leerkracht behoefte hebt aan iets anders, aan activiteiten waarbij het proces voorop staat en die kinderen uitdagen tot onderzoek en experiment, dan is dit atelier echt wat voor jou.

   

  Duur: 3 uur

  Doelgroep: leerkrachten groep 1-2-3.

 • Wat we voor je kunnen betekenen op de groep

 • Stel je vraag en stuur een bericht!

  Met onderstaand formulier kom je met ons in contact!